Open Call

Spolu tvoríme kultúrne mesto

Spolu tvoríme kultúrne mesto

Podpora a spolupráca

Chcem pomoc s organizáciou podujatia - najbližšia uzávierka 28.2.2023

Ponuka programu - ПРОПОЗИЦІЯ ПРОГРАМИ

Chcem ponúknuť program na podujatie

Pre mesto

mestské časti, mestské organizácie a iné príspevkové a rozpočtové organizácie

Prenájom

Chcem si prenajať priestor a/alebo služby