PRE OBČANOV A FIRMY

Formuláre určené na podporu nezriaďovanej kultúry v meste. Organizátori/ky podujatí tu nájdu možnosť uchádzať sa o podporu a spoluprácu s BKIS formou partnerstva. Umelci/kyne a profesionáli/ky z prostredia živej kultúry môžu ponúknuť svoje zručnosti, tvorbu a vystúpenia na mestské festivaly. Možný je aj prenájom priestorov, služieb a inventáru BKIS, alebo marketingová podpora podujatí.

PRE VEREJNÉ INŠTITÚCIE

Formuláre určené na podporu zriaďovanej kultúry v meste. Bratislavské mestské časti, mestské organizácie a podniky, verejné školy, ale aj všetky ostatné rozpočtové a príspevkové organizácie a verejné inštitúcie môžu požiadať o spoluprácu na nimi pripravovaných podujatiach. BKIS môže poskytnúť priestor, služby a inventár, alebo marketingovú podporu.

OPEN CALL je elektronický systém prijímania a vyhodnocovania žiadostí, prostredníctvom ktorého Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vstupuje do spolupráce s aktérmi/kami kultúry a verejného života v Bratislave. Prioritou BKIS je podpora občianskych aktivít a komunít, vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry v meste, decentralizácia a oživenie verejných priestranstiev. Každý, kto má záujem o spoluprácu s BKIS prechádza transparentným systémom OPEN CALL.