Úvod / Ponuka programu - ПРОПОЗИЦІЯ ПРОГРАМИ

Ponuka programu - ПРОПОЗИЦІЯ ПРОГРАМИ

BKIS vytvára priaznivé podmienky pre kultúrne i komunitné aktivity občanov a svojou činnosťou podporuje vzťah obyvateľov i návštevníkov k mestu a mestským častiam, s cieľom rozvoja kvality života v Bratislave. BKIS je zároveň organizátorom a dramaturgom najväčšieho letného mestského festivalu Kultúrne leto. V spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava a mestskými organizáciami koordinuje prípravu a realizáciu Bratislavských mestských dní a od roku 2022 je aj oficiálnym organizátorom Vianočných trhov na Hlavnom námestí v Bratislave. 

Príprava žánrovo pestrého kultúrno-spoločenského programu dostupného pre všetkých obyvateľov Hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj pre jeho návštevníkov, je jednou z  hlavných náplní činnosti BKIS. 

Oprávnený žiadateľ

Dotazník “Ponuka programu” je určený pre:

  • umeleckých tvorcov, ktorí sa chcú stať súčasťou významných mestských podujatí, ako sú napríklad Bratislavské mestské dni, Kultúrne leto a Vianoce. 

Výsledkom takéhoto partnerstva je zmluva o podaní umeleckého výkonu. BKIS je organizátor a aj garant dramaturgického plánu jednotlivých festivalov. 

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na emailovej adrese bkis@bkis.sk

Fotogaléria

Vyhodnocovanie žiadostí

Žiadosti budú vyhodnocované priebežne kreatívno-produkčným oddelením BKIS na základe dramaturgického plánu a potrieb organizácie. V prípade, že si vyberieme Vašu ponuku, budeme Vás kontaktovať.

Základné rozdiely medzi dotazníkmi "Podpora a spolupráca" a "Ponuka programu"

PODPORA a SPOLUPRÁCA  PONUKA PROGRAMU
Zmluva o spolupráci Zmluva o podaní umeleckého výkonu; Licenčná zmluva
Žiadateľ je organizátor aj dramaturg podujatia BKIS je organizátor aj garant dramaturgického plánu podujatia
Žiadateľ je iniciátor vzťahu BKIS je iniciátor vzťahu
Žiadateľ je aktívny BKIS je aktívne
Vyhodnocuje odborná komisia trikrát do roka podľa presne stanoveného časového harmonogramu Vyhodnocuje zodpovedný dramaturg kreatívno-produkčného oddelenia BKIS priebežne podľa potrieb
Podujatie je zakotvené v priestore a čase, má rozpočet, tím, cieľ aj účel – hotový projekt žiadateľa BKIS zakotví žiadateľom poskytovaný program do priestoru a času podľa vlastných potrieb
Email
Údaje žiadateľa
Právna forma subjektu
Stručná charakteristika subjektu
Kontaktná osoba
Odkaz na webstránku (nepovinné)
O programe
Spätná väzba
BKIS registered 2023

Open Call

Spolu tvoríme kultúrne mesto