MESTSKÉ A VEREJNÉ ORGANIZÁCIE

Súčasťou základnej stratégie podpory kultúry BKIS je aj poskytovanie servisu a technickej podpory mestským organizáciám, mestským podnikom a iným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ktoré realizujú kultúrne podujatia na pôde hlavného mesta SR.

Chceme v plnej miere využiť kultúrny potenciál mesta a podporovať kultúrne aktivity na území mesta Bratislava v takej miere, aby sa stali zásadnou súčasťou DNA mesta, a aby boli zároveň dostupné všetkým obyvateľom/kám a návštevníkom/čkám Bratislavy.


Email
Údaje žiadateľa
Kontaktná osoba
O podujatí/projekte
Termín a miesto konania
Vymazať
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Bližsie informácie o podujatí/projekte
Chýbalo Vám niečo vo formulári alebo máte návrh na zlepšenie? Dajte nám spätnú väzbu.