PRENÁJOM

BKIS ponúka verejnosti a organizáciám možnosť prenájmu priestorov za účelom organizácie kultúrnych podujatí, ako aj technické zabezpečenie a súvisiace služby.

Žiadosť je potrebné zaslať minimálne tridsať (30) kalendárnych dní pred plánovaným termínom realizácie podujatia. V prípade neskoršieho predloženia bude žiadosť zamietnutá.

Cenová ponuka je zasielaná na základe doručenej žiadosti a v závislosti od dostupných kapacít BKIS a charakteru podujatia.


Email
Údaje žiadateľa
Právna forma subjektu
Kontaktná osoba
Odkaz na webstránku (nepovinné)
O podujatí/projekte
Termín a miesto konania
Vymazať
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Bližsie informácie o podujatí/projekte
Chýbalo Vám niečo vo formulári alebo máte návrh na zlepšenie? Dajte nám spätnú väzbu.