Úvod / Prenájom

Prenájom

Aktuálne BKIS ponúka v dotazníku na prenájom Koncertnú a výstavnú sieň Klarisky (ďalej len Klarisky), a technické zabezpečenie podujatí, ktoré nájdete v Ponukovom liste BKIS. 

BKIS nedisponuje do 30.8.2022 voľnými termínmi na využívanie priestorov Divadla P. O. Hviezdoslava. K tomuto dňu zároveň dochádza k ukončeniu platnosti nájomnej zmluvy, na základe ktorej má Bratislavské kultúrne a informačné stredisko mestské divadlo v užívaní. Bližšie informácie o ďalšom využívaní priestorov DPOH po 30.8.2022 Vám poskytne Oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, email: kultura@bratislava.sk

Žiadosti zasielajte minimálne tridsať (30) kalendárnych dní pred plánovaným termínom realizácie podujatia.

KLARISKY

Klarisky sú variabilným priestorom, v ktorom sa dajú realizovať akcie rôzneho charakteru. Usporiadanie priestoru môže byť pri každom podujatí iné. Klient má tak sám možnosť uskutočniť akciu presne podľa svojich predstáv.

BKIS poskytuje pre účely prenájmu len interiérové priestory kostola Klarisky. Prislúchajúca záhrada je v správe Univerzitnej knižnice a pokiaľ máte záujem aj o priestor záhrady, je potrebné kontaktovať priamo Univerzitnú knižnicu.

Klarisky sú vhodné na usporadúvanie galavečerov, banketov, recepcií, konferencií, menších divadelných žánrov, hudobných koncertov, výstav umenia, čítaní a recitácií literatúry, firemných stretnutí a mnoho ďalších podujatí.

Cena nájmu závisí od účelu, na ktorý si chcete Klarisky prenajať. Presnú kalkuláciu nájmu a služieb s ním spojených vám zašleme po obdržaní vyplneného dotazníku. 

Záväzná rezervácia termínu vášho podujatia v Klariskách je až po písomnom potvrdení oboma stranami prostredníctvom emailu. 

Povinné služby pri prenájme Klarisiek sú: 

 • elektrikár/prevádzkar
 • príprava priestoru na podujatie (manipulačné práce, upratovanie, dezinfekcia)
 • energie

Iné nepovinné služby nájdete v Ponukovom liste BKIS. 

Priestor sa nachádza v pešej zóne Starého Mesta, a preto je nutné vybavenie vjazdov do pešej zóny v rámci logistiky podujatia. Pri vybavení potrebných povolení vie byť BKIS nápomocné. 

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na emailovej adrese bkis@bkis.sk

Fotogaléria

Parametre priestoru

Rozloha:

 • Hlavná časť (hľadisko) 147 m2 (22 x 6,6) m
 • Oltárová časť (javisko) 30 m2 (4,5 x 6,6) m
 • Chór 21 m2 (7 x 3) m

 Kapacita:

 • Max. 180 miest na sedenie

 Inventár priestoru:

 • 180 stoličiek (pri kino sedení)
 • plne vybavené zázemie s toaletami a šatňou
 • osvetlenie priestoru reflektormi
 • javiskové osvetlenie pódia bodovými svetlami
 • klavír (krídlo)
 • organ (funkčný po rekonštrukcii), zhotoviteľ Petznik Franciscus Eduard v r. 1788

Email
Údaje žiadateľa
Právna forma subjektu
Kontaktná osoba
Odkaz na webstránku (nepovinné)
O podujatí/projekte
Termín a miesto konania
Vymazať
Bližsie informácie o podujatí/projekte
BKIS registered 2022

Open Call

Spolu tvoríme kultúrne mesto