Úvod / Prenájom

Prenájom

BKIS ponúka na prenájom Kostol Klarisky - koncertná sieň (ďalej len Klarisky) a technické zabezpečenie podujatí, ktoré nájdete v Ponukovom liste BKIS. 

Žiadosti zasielajte minimálne tridsať (30) kalendárnych dní pred plánovaným termínom realizácie podujatia.

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava je na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Bratislava zo dňa 26.5.2022 samostatnou neziskovou organizáciou. Vaše dopyty a otázky k prenájmu priestorov DPOH adresujte na dpoh@dpoh.sk

KLARISKY

Klarisky sú variabilným priestorom, vhodným na usporadúvanie menších divadelných žánrov, hudobných koncertov, výstav umenia, čítaní a recitácií literatúry, konferencií a mnoho ďalších podujatí. Usporiadanie priestoru môže byť pri každom podujatí iné. Klient má tak sám možnosť uskutočniť akciu presne podľa svojich predstáv.

BKIS poskytuje pre účely prenájmu len interiérové priestory kostola Klarisky. Prislúchajúca záhrada je v správe Univerzitnej knižnice a pokiaľ máte záujem aj o priestor záhrady, je potrebné kontaktovať priamo Univerzitnú knižnicu.

Cena nájmu závisí od účelu, na ktorý si chcete Klarisky prenajať. Presnú kalkuláciu nájmu a služieb s ním spojených vám zašleme po obdržaní vyplneného dotazníku. 

Záväzná rezervácia termínu vášho podujatia v Klariskách je až po písomnom potvrdení oboma stranami prostredníctvom emailu. 

Povinné služby pri prenájme Klarisiek sú: 

 • elektrikár/prevádzkar
 • príprava priestoru na podujatie (manipulačné práce, upratovanie, dezinfekcia)
 • energie

Iné nepovinné služby nájdete v Ponukovom liste BKIS. 

Priestor sa nachádza v pešej zóne Starého Mesta, a preto je nutné vybavenie vjazdov do pešej zóny v rámci logistiky podujatia. Pri vybavení potrebných povolení vie byť BKIS nápomocné. 

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na emailovej adrese z.gulasova@bkis.sk

Fotogaléria

Parametre priestoru

Rozloha:

 • Hlavná časť (hľadisko) 147 m2 (22 x 6,6) m
 • Oltárová časť (javisko) 30 m2 (4,5 x 6,6) m
 • Chór 21 m2 (7 x 3) m

 Kapacita:

 • Max. 200 miest na sedenie

 Inventár priestoru:

 • 200 stoličiek (pri kino sedení)
 • zázemie s toaletami a šatňou
 • osvetlenie priestoru reflektormi
 • javiskové osvetlenie pódia bodovými svetlami
 • klavír (PETROF model II, krátke koncertné krídlo)
 • organ (funkčný po rekonštrukcii), zhotoviteľ Petznik Franciscus Eduard v r. 1788

Email
Údaje žiadateľa
Právna forma subjektu
Kontaktná osoba
Odkaz na webstránku (nepovinné)
O podujatí/projekte
Termín a miesto konania
Vymazať
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Bližsie informácie o podujatí/projekte
Spätná väzba
BKIS registered 2023

Open Call

Spolu tvoríme kultúrne mesto