Kontakty

Viktória Mračková
+421 948 021 919
v.mrackova@bkis.sk

Jana Hanešová
+421 905 679 087
j.hanesova@bkis.sk

Aneta Némethová
+421 905 278 625
a.nemethova@bkis.sk

Fakturačné údaje:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1
815 15 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 30794544
DIČ: 2021795358

Podateľňa / Front Office:

bkis@bkis.sk
+421 917 761 613

Príjem zásielok v pracovné dni
medzi 9:00 – 15:00 hod

Kontakt na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z, o slobodnom prístupe k informáciám a kontakt na podávanie sťažností: bkis@bkis.sk

Korešpondenčná adresa a adresa pre osobný kontakt:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hviezdoslavovo námestie 20
815 15 Bratislava – Staré Mesto