Máte záujem o spoluprácu s BKIS?
Využite jednoduchý systém Open Call!

Čo je Open Call BKIS?

Open Call je elektronický systém prijímania a vyhodnocovania žiadostí o podporu a spoluprácu, prostredníctvom ktorého BKIS vstupuje do spolupráce s aktérmi a aktérkami v oblasti kultúry a verejného života na celom území mesta Bratislava. Organizátori/ky, ktorí/é majú záujem o podporu alebo spoluprácu s BKIS vo forme potrebného servisu, technického a materiálneho vybavenia, či efektívnej komunikácie, môžu prostredníctvom niektorého z formulárov predložiť svoju žiadosť.

Prečo Open Call?

BKIS ako verejná príspevková organizácia zriadená Hlavným mestom SR Bratislava zriadila systém Open Call s cieľom transparentného výberu a zabezpečenia rovnakých príležitostí pre žiadateľov a žiadateľky o podporu a spoluprácu s BKIS, ako aj za účelom efektívneho plánovania kapacít BKIS.

Prioritou BKIS je podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry v meste, decentralizácia a rozvoj verejných priestranstiev.

Zároveň však BKIS organizačne podporuje aj podujatia mesta, mestských častí a mestských a iných verejných inštitúcií organizovaných na území mesta.

BKIS v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava organizuje celomestské festivaly ako napr. Bratislavské mestské dni, Bratislavské kultúrne leto, Bratislavské Vianoce a i. Prostredníctvom Open Call má umelecká verejnosť možnosť stať sa súčasťou programu týchto festivalov.