MARKETINGOVÁ PODPORA

Cieľom formuláru „OC6 – marketingová podpora“ je komunikačná podpora a propagácia kultúrnych podujatí, umeleckých projektov, občianskych aktivít a komunít v Bratislave. Zámerom je prezentovať pestré možnosti a alternatívy tvorivého, vzdelávacieho a spoločenského vyžitia a kvalitný program pre všetky generácie, domácich obyvateľov/ky, návštevníkov/čky hlavného mesta. Snahou BKIS je, aby bola verejnosť konzistentne a dobre informovaná o bohatej multižánrovej kultúrnej ponuke hlavného mesta, ktorá oživuje verejný priestor a prispieva k integrácii zraniteľných a znevýhodnených skupín obyvateľstva, prepája generácie, kultúry, prinášajúce aj zážitky späté s mestskými komunitami.


Email
Údaje žiadateľa
Právna forma subjektu
Stručná charakteristika subjektu
Kontaktná osoba
Odkaz na webstránku (nepovinné)
Iné online odkazy (nepovinné) vo formáte URL
O podujatí/projekte
Požadovaná marketingová podpora
Povinné prílohy
Nepovinné prílohy
Termín a miesto konania
Vymazať
Bližsie informácie o podujatí/projekte
Chýbalo Vám niečo vo formulári alebo máte návrh na zlepšenie? Dajte nám spätnú väzbu.