PODPORA A SPOLUPRÁCA

OC1

Formulár je určený pre žiadateľov/ky, ktorí/é organizujú kultúrne alebo komunitné podujatie v Bratislave. Žiadosti sú vyhodnocované komisiou trikrát ročne podľa stanoveného časového harmonogramu. Najbližšia uzávierka je 31.10.2024 pre podujatia realizované od februára do mája 2025.

UMELECKÝ PROGRAM A PROFESIE

OC2

Formulár je určený pre umelcov/kyne, ktorí/é chcú ponúknuť umelecký program do dramaturgie mestských festivalov organizovaných BKIS a hlavným mestom SR Bratislava. Prostredníctvom tohto formuláru môžu profesionáli/ky v oblasti kultúry tiež ponúknuť svoje služby súvisiace s organizáciou festivalov.

PRENÁJOM

OC5

Formulár je určený pre žiadateľov/ky, ktorí/é organizujú komerčné alebo súkromné podujatie a majú záujem o priestor, služby alebo inventár BKIS. Prenájom môžu využiť aj organizátori/ky, ktorí/é zmeškali uzávierku OC1 - podpora a spolupráca.

MARKETINGOVÁ PODPORA

OC6

Formulár je určený pre organizátorov/ky kultúrnych a komunitných podujatí v Bratislave, ktorí/é majú záujem výhradne o marketingovú podporu podujatia prostredníctvom komunikačných kanálov BKIS.