UMELECKÝ PROGRAM A PROFESIE

OC2

Formulár je určený pre umelcov/kyne, ktorí/é chcú ponúknuť umelecký program do dramaturgie mestských festivalov organizovaných BKIS a hlavným mestom SR Bratislava. Prostredníctvom tohto formuláru môžu profesionáli/ky v oblasti kultúry tiež ponúknuť svoje služby súvisiace s organizáciou festivalov.

MESTSKÉ ČASTI

OC3

Formulár je určený pre mestské časti, ktoré majú záujem o materiálno-technickú podporu BKIS pri organizácii ich podujatia konaného na pôde mesta Bratislava. Mestská časť je organizátorom i dramaturgom zároveň.

MESTSKÉ A VEREJNÉ ORGANIZÁCIE

OC4

Formulár je určený pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, mestské inštitúcie a iné verejné, príspevkové a rozpočtové organizácie, ktoré realizujú kultúrne podujatia na pôde hlavného mesta. Žiadateľ je organizátorom i dramaturgom podujatia zároveň.

MARKETINGOVÁ PODPORA

OC6

Formulár je určený pre organizátorov/ky kultúrnych a komunitných podujatí v Bratislave, ktorí/é majú záujem výhradne o marketingovú podporu podujatia prostredníctvom komunikačných kanálov BKIS.