PODPORA A SPOLUPRÁCA

O podporu a spoluprácu prostredníctvom formulára môžu požiadať akékoľvek fyzické alebo právnické osoby organizujúce kultúrne alebo komunitné podujatie v Bratislave. 

Od 1.5.2023 je v platnosti nový Štatút komisie, s čím súvisí aj úprava hodnotiacich kritérií. Úprava odráža skúsenosti z ročného pôsobenia komisie a zámer podporovať kvalitné podujatia odrážajúce priority výzvy. Oba dokumenty nájdete nižšie v časti "Dokumenty na stiahnutie". 

Aktuálna uzávierka je 30.6.2023 pre podujatia realizované od októbra 2023 do januára 2024.

Ak sa vaše plánované podujatie koná skôr, využite formulár „OC5 – prenájom".


Email
Údaje žiadateľa
Právna forma subjektu
Stručná charakteristika subjektu
Kontaktná osoba
Odkaz na webstránku (nepovinné)
O podujatí/projekte
Termín a miesto konania
Vymazať
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Bližsie informácie o podujatí/projekte
Chýbalo Vám niečo vo formulári alebo máte návrh na zlepšenie? Dajte nám spätnú väzbu.